Město Střihom

Významným dokumentem dokládajícím kolonizaci Slezska ve 12. století je bula papeže Hadriána IV. z dubna 1155, v níž je vyjmenováno na 80 lokalit. Mezi nimi také "Ztrigom." Od roku 1290 bylo město součástí svídnicko-javorského knížectví, a jako takové připadlo po smrti kněžny Anežky České koruně. Ve 14. století získalo řadu důležitých privilegií, např. právo mílové či právo volného trhu se solí. Žádná mincovna, zdá se, ve středověku ve městě nepracovala, ač několik pramenů přiznává městu podíl na výtěžku z ražby zlaté a stříbrné mince. V průběhu 15. a 16. století město vzkvétalo. Krutou ránu zasadila Střihomi Třicetiletá válka, na jejímž konci ve zuboženém městě žilo přibližně jen 400 obyvatel. Roku 1742 připadla Střihom Prusku.

Erb Střihomi se svatým Petrem a Pavlem


Střihomská mincovna

Ke zřízení mincovny došlo patrně na počátku roku 1622 a její produkce nebyla nikdy příliš rozsáhlá Na mincích se objevují písmena D-A, patrně inicály neznámého pachtýře nebo rytce. Po ikonografické stránce známe tři typy 3 krejcarů, jeden typ 12ti krejcaru a jeden typ 24 krejcaru. Všechny mince nesou pouze letopočet 1622, neboť ještě před koncem tohoto roku byla mincovna z popudu císaře Ferdinanda II. uzavřena.

3 krejcar s klíčem a mečem - atributy patronů Střihomi.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Mince:

3 krejcar (atributy/ orlice) 1622
3 krejcar (poprsí císaře/ orlice) 1622
3 krejcar (písmena ST/ orlice) 1622
12 krejcar 1622
24 krejcar 1622

 

Mincovní značky:

? ? 1622 písmena D-A

______________________________________________________________________________________________________________________________

Použitá literatura:

SAURMA - JELTSCH, Hugo von: Schlesische münzen und medaillen, Breslau 1883

Strzegom, Praca zbiorowa, Bydgoszcz 2001