Město Goldberg

Goldberg, dnes známý pod názvem Złotoryja, získal městská práva již roku 1211. Přestože zdejší zlaté doly založené ve 12. století bohatě zásobovaly mincovnu v Lehnici, není známo, že by ve městě existovala ve středověku mincovna. Doly však už ve 14. století začaly upadat, proto se zde začala těžit také měď. Po smrti posledního slezského Piastovce Jiřího Viléma roku 1675 připadlo město jako odúmrť české Koruně. Za vlády posledního Habsburka byl Goldberg slezským centrem soukenictví. Roku 1742 připadlo město Prusku.

 
Městské feniky

Počátek mincovnictví v Goldbergu je poměrně dobře zdokumentován díky dochované kronice z 18. století. S téměř stoletým odstupem se tak dovídáme, že mincovna byla založena v listopadu 1621 na základě privilegia knížete Jiřího Rudolfa Lehnického a byla zřízena v domě, jehož majitelem byl Matz Thiele, ale po nějakém čase byla přenesena do domu varhaníka Paula Thomase. Bohužel, tyto domy se dodnes nepodařilo v městské zástavbě identifikovat, i když na druhém z nich se údajně nacházela pamětní deska. Drobná měděná mince byla produkována v obrovském množství, neboť jsou známy exempláře z několika desítek různých razidel a zcela odlišných typů. Na mincích se objevuje kromě písmen G-B, jež označují místo původu, také písmena G-H, H, M-H, M, H-B, a CS, jež označují blíže neznámé mincíře či rytce. Pouze značka G-H  je hypoteticky přiřazována Georgu Heineckemu, rytci knížecí mincovny v nedaleké Lehnici. Podobně jako řada ostatních mincoven razící kiprové mince byla i mincovna v Goldbergu v druhé polovině roku 1623 uzavřena a již nebyla obnovena.

Měděný třífenik z roku 1622 z městským znakem

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Mince:

Fenik b.l.
2 fenik b.l.
3 fenik b.l., 1622, 1623

 

Mincovní značky:

Město Goldberg - 1621-1623 Písmena G-B
Georg Heinecke? Rytec 1622 -1623 Písmena G-H
Georg Heinecke? Rytec 1622-1623 Písmeno H ?
? ? 1622 Písmena M-H
? ? 1623 Písmeno M
? ? 1623 Ligatura HB
? ? ? Písmena C-S ?

___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Použitá literatura:

GARKOWSKI, Roman: Złotoryjskie halerze. ECHO Złotoryi 38, 2009, s.14-15

SAURMA - JELTSCH, Hugo von: Schlesische münzen und medaillen, Breslau 1883