Vítejte na mém webu...

Slezsko je název historického území nacházejícího se dnes na území tří států: Polska, České republiky a z nepatrné části i Německa. V průběhu staletí prošlo složitým územním a správním vývojem: roku 1138 bylo vyčleněno jako údělné knížectví piastovského Polska, roku 1335 připadlo Koruně české, roku 1742 bylo v důsledku slezských válek z větší části ovládnuto Pruskem a roku 1945 bylo bývalé pruské území připojeno k obnovenému Polsku.

Mincovní tradice ve Slezsku sahá až do 11. století, kdy vyšly z vratislavské mincovny první stříbrné denáry. V průběhu staletí získala právo ražby mincí řada církevních i světských feudálů, ba dokonce i města. Tyto stránky si kladou za úkol seznámit odbornou i laickou veřejnost se slezskými a kladskými nevládními ražbami (ač se Kladsko hlásilo více k Čechám, sdílelo osudy se Slezkem) z let 1505 - 1796, tedy období novověku. Podíváme se zblízka na životy mincovních pánů, provoz mincoven, těžbu zlatých a stříbrných dolů, povinnosti mincmistrů a vardajnů a mnoho dalších zajímavostí.